RejestracjaDane użytkownika

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rezerwacji w celu realizacji rezerwacji/zakupu biletu/ów. Administratorem danych jest Teatr Kwadrat im. E. Dziewońskiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 00-004 Warszawa. Zostałem poinformowany, o dobrowolności podania moich danych oraz, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rezerwacji w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora danych - Teatr Kwadrat im. E. Dziewońskiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 138 00-004 Warszawa. Zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz.1204 z póżn.zm.) Informujemy jednocześnie, że przysługuje Panu/i prawo wglądu do danych oraz ich uzupełniania, uaktualnienia oraz żądania sprostowania.